Close
Mechavector Bosch

BOSCH

Historie společnosti Bosch začíná mnoha prvními krůčky. Samostatnost, vstup na automobilový trh, vstup na trhy za hranicemi Německa, a také vykročení do velké tovární haly, která znamená mnohem významnější produkci zboží.

Už v době, kdy byl učněm, a poté řemeslníkem, v Robertu Boschovi narůstala touha umět se o sebe postarat sám. V roce 1886 Robert Bosch založil svou „Dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“ ve Stuttgartu. V prvních letech se střídavě dařilo a nedařilo. Ale v polovině devadesátých let 19. století věci nabraly rychlý spád.

Bosch dělal všechny technické práce v oboru přesné mechaniky a elektrotechniky, které mu přišly do cesty, například instalace telefonních systémů a elektrických zvonků. Když byl požádán o konstrukci zapalovacího zařízení pro stacionární motor podle stávajícího návrhu, zlepšil jej, a tím vydláždil cestu pro systémy s elektromagnetickým zapalováním.

Od roku 1897 firma Bosch začala montovat do automobilů systémy magnetoelektrického zapalování s vylepšeným designem a stala se jediným dodavatelem skutečně spolehlivého zapalování. V roce 1902 hlavní inženýr firmy Bosch, Gottlob Honold, přišel s ještě lepším řešením — vysokonapěťovým systémem magnetoelektrické zapalování se zapalovací svíčkou. Tento výrobek firmě Bosch vydláždil cestu k tomu, aby se stala předním světovým dodavatelem pro automobilový průmysl.

Robert Bosch se několikrát stěhoval, než se rozhodl postavit si továrnu. Původně si myslel, že si pronajme jednu nebo více dílen, ale dopadlo to jinak. Boschova továrna, postavená v roce 1901, se dále rozšiřovala do okolních prostor.

Po Spojeném království Francie představovala největší evropský trh pro automobily. Dceřiná společnost Bosch tam začala fungovat od roku 1899. Podnikání v pařížské pobočce se dařilo skvěle a od roku 1905 bylo možné pokrýt poptávku po magnetoelektrických systémech zapalování produkcí z vlastní továrny, která se nacházela na dohled od Eiffelovy věže.

Na přelomu století se konaly první významnější mezinárodní závody motorových vozidel — příležitost pro výrobce a dodavatele automobilů, aby ukázali svoje mistrovství. Roku 1903 Belgičan Camille Jenatzy dovedl svůj Mercedes k vítězství v závodě Gordon Bennett Cup v Irsku — částečně díky spolehlivému systému zapalování od firmy Bosch, který obstál i v nejdrsnějších podmínkách.

Raketový globální rozvoj společnosti nelítostně přerušila první světová válka, po níž společnost Bosch musela projít transformací a důrazně se zaměřit na inovace, aby se dokázala vyrovnat s poválečnou situací.

Všechno to začalo inzerátem v amerických novinách v roce 1906, který nabízel magnetoelektrické systémy zapalování. Výsledkem byly objednávky v hodnotě miliónu dolarů a prodej během jednoho roku vzrostl na dvojnásobek. Obchodní aktivity ve Spojených státech byly tak úspěšné, že v roce 1912 společnost Bosch začala vyrábět svůj hvězdný výrobek ve své vlastní továrně ve Springfieldu v Massachusetts.

Vedle Spojených států se společnost Bosch začala rozhlížet také na dalších trzích po celém světě. Díky obchodním kancelářím v Jižní Africe od roku 1906, Austrálii od roku 1907, Argentině od roku 1908, Číně od roku 1909 a Japonsku od roku 1911 síť zastoupení společnosti Bosch pokrývala všechny kontinenty. V roce 1913 obchod mimo území Německa představoval 88 procent prodejů společnosti.

Když se automobily staly předmětem každodenního užívání a vyšší rychlosti začaly volat po větší bezpečnosti, společnost Bosch uvedla na trh v roce 1913 a 1914 potřebné výrobky. Kromě „osvětlení Bosch“ — elektrického systému osvětlení, který obsahoval světlomety, generátor, regulátor a baterii, aby noční jízda mohla být bezpečnější, přidal na spolehlivosti ještě startér.

Kvůli této válce všechny zahraniční trhy přes noc zmizely. Výzkum a vývoj byl přerušen a výroba přešla na zbraně a výzbroj. Místo elektromagnetických systémů zapalování společnost Bosch začala vyrábět detonátory pro granáty. Přibližně jedna polovina pracovní síly byla povolána do vojenské služby a práci těchto mužů převzaly ženy. 453 z těchto rekrutů se z války nevrátilo.

Když v roce 1917 válka skončila, přejmenovaná akciová společnost Robert Bosch AG čelila obrovským problémům. Návrat na světový trh byl zpomalený rostoucí konkurencí a patenty společnosti byly zrušeny. Vzdát se — to nepřicházelo v úvahu. Byly obnoveny staré kontakty a otevřely se nové trhy. Zároveň se společnost zaměřila na klíčovou dovednost — žízeň po inovacích.

Aktivity přerušené válkou nyní mohly být znovu obnoveny. Pro výzkumné pracovníky a vývojáře společnosti Bosch se vzhledem k mnohem hustšímu silničním provozu stala hnací silou bezpečnost. Do roku 1926 přibylo do produktového portfolia osvětlení motocyklů a jízdních kol, houkačka Bosch s pronikavým zvukem, stěrače čelního skla, a také zapalování na bateriový pohon.

Bylo čím dál víc jasnější, že se konkurence dotahuje na kvalitu výrobků společnosti Bosch, a zároveň vyrábí rychleji a levněji. Jedním z důvodů byly montážní linky, které společnost Bosch potom od roku 1925 začala zavádět také. Výrobu celého magnetoelektrického systému zapalování, která kdysi trvala 50 dní, montážní linka dokázala zredukovat na pouhých pět dní.

Po mnoha letech výroby v roce 1927 přinesla své plody inovace, která přetrvala až do dnešních dnů — čerpadlo na vstřikování nafty. Byla to reakce firmy Bosch na další vývoj dieselových motorů, které, na rozdíl od benzínových motorů, nevyžadovaly elektromagnetické zapalování. Tato čerpadla se původně používala pouze v nákladních automobilech. První dieselové vstřikovací čerpadlo pro osobní auta bylo uvedeno na trh v roce 1936.

Těžká krize v německém automobilovém průmyslu, která začala v roce 1926, přiměla vedení společnosti Bosch k přehodnocení produktového portfolia. Výsledkem tohoto procesu byla kombinace strategií, které se osvědčily v minulosti — zlepšení výrobků a jejich vývoj až do fáze sériové výroby, jak v tradičních segmentech elektrického nářadí a termotechniky, tak i ve zcela nových oblastech, jako byla radiotechnika a TV přijímače.

Téměř deset let po skončení války se zahraniční prodeje dostaly na úroveň 34% z celkových prodejů. Vysoké náklady na dopravu zboží a celní překážky vedly společnost Bosch k vyzkoušení alternativ. Ve Francii, ve Spojeném království a v Itálii začalo hledání partnerů pro místní výrobu. V Austrálii a v Japonsku partnerské společnosti vyráběly výrobky pod licencí Bosch. Do roku 1932 prodej v zahraničí vzrostl na 55 procent.

Když uchvátili moc národní socialisté, znamenalo to velké výzvy i pro společnost Bosch. Režim nařídil výzkum a vývoj technologie vstřikování benzínu pro letecké motory a inicioval stavbu nových výrobních zařízení. Předmětem zájmu vojenských kruhů se stala zejména televizní technika. Zahraniční prodej společnosti v roce 1939 spadl na 9%.

Se začátkem druhé světové války se společnost Bosch opět musela přeorientovat na výrobu pro vojenské účely. Armáda byla v té době tak motorizovaná, že aktivity společnosti v oblasti automobilového průmyslu měly dovoleno pokračovat i nadále. Stejně jako v celém německém průmyslu, pracovníci, kteří byli povoláni do vojenské služby, byli nahrazeni dělníky z okupovaných území, kteří byli přiváženi na nucené práce a mnozí z nich byli nuceni žít a pracovat ve velmi nelidských podmínkách.

Vedení společnosti Bosch také aktivně podporovalo odpor proti režimu národních socialistů. Jeho jádrem byl Carl Friedrich Goerdeler, který byl jmenován poradcem společnosti. Pronásledovaní Židé byli také zaměstnáváni, aby se zachránili před deportací do koncentračních táborů, nebo byli podpořeni finančně, aby mohli emigrovat.

Během války spojenci opakovaně bombardovali výrobní závody společnosti Bosch. Robert Bosch nebyl svědkem toho, jak části jeho továren byly srovnány se zemí, protože zemřel v roce 1942. Zanechal svým nástupcům jasné pokyny, jak provozovat podnik, který nesl jeho jméno.